Iedereen, jong en oud, heeft wel eens klachten die het leven beïnvloeden. Somberheid, angst en irritaties kent ieder mens. Dergelijke emoties maken ons duidelijk dat dingen in ons leven niet goed gaan. Soms lukt het niet om daar zelf een oplossing voor te vinden dan kan deskundige hulp nodig zijn. U kunt hiervoor terecht bij Psychologenpraktijk Via Maris.

Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch of door het invullen van het aanmeldformulier. Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt er binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. In dit telefoongesprek wordt kort besproken wat de uw klachten zijn en uw hulpvraag is . Tevens gaan wij met u na of psychologenpraktijk Via Maris de meest passende zorg kan bieden bij uw hulpvraag. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat u onnodig op een behandeling wacht. Indien de zorg passend lijkt, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Als verslavingsproblematiek een belangrijk onderdeel vormt van de problematiek zal u worden geadviseerd contact te zoeken met gespecialiseerde instellingen voor alcohol en drugs om allereerst aan deze problemen te werken. Wij zullen u ook verwijzen als de problemen crisisgevoelig zijn. Dan is een instelling voor GGZ meer toereikend.

We zijn uiteraard gehouden aan de beroepscode, waaronder het beroepsgeheim en de wet BIG die het tuchtrecht regelt. De lidmaatschappen van de beroepsverenigingen en de (BIG)registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid.

 

Intake & Onderzoek

In het eerste gesprek (soms in de eerste gesprekken) worden de problemen en uw (relevante) voorgeschiedenis in kaart gebracht. Daarna kan met behulp van vragenlijsten/psychodiagnostiek gekeken worden naar de ernst van de klachten, uw persoonlijk functioneren en of wij passende hulp kunnen bieden.
Tijdens de intakefase kunt u aangeven of u toestemming geeft voor uitwisseling van informatie met uw (huis)arts. Indien het wenselijk is informatie bij vorige/andere hulpverleners op te vragen zal daar apart schriftelijk toestemming voor worden gevraagd.

Behandeling

Bij de keuze voor een behandeling wordt met u gekeken naar de ernst en de complexiteit uw hulpvraag. De behandelingen in de Generalistische Basis GGZ zijn kortdurend en klachtgericht. In de Gespecialiseerde GGZ is de behandeling zowel gericht op de klacht als op de persoonlijkheid .

Het doel van alle behandelingen is om weer (zo snel mogelijk) op eigen kracht verder te kunnen. De doelen waar u aan wilt werken en de manier waarop hieraan wordt gewerkt, worden vastgelegd in een behandelplan. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende behandelmethoden

Indien nodig wordt het behandelplan in overleg met u bijgesteld. Bij aanvang (zo nodig tussentijds) en aan het eind van de behandeling zullen wij u verzoeken om vragenlijsten in te vullen om na te gaan wat het effect van de behandeling is. Aan het einde van de behandeling zal u worden gevraagd om een evaluatieformulier over de mate van tevredenheid van de behandeling in te vullen.

Partners of andere mensen uit uw omgeving kunnen in overleg met u bij de behandeling worden betrokken. Dit kan uiteraard alleen met uw toestemming.

In de afrondende fase van de behandeling besteden we aandacht aan het maken van een nazorgplan. Hierin wordt vermeldt wat u heeft geleerd en wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk met u blijft gaan.