Wij behandelen uw gegevens uiterst vertrouwelijk en overeenkomstig de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). De regiebehandelaren staan geregistreerd in het BIG-register en zijn gehouden aan de wet BIG die het tuchtrecht regelt. De lidmaatschappen van de beroepsverenigingen  en  de  (BIG)registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid.

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Gegevens worden in een persoonlijk dossier vastgelegd en de dossiers worden volgens wettelijke eisen 20 jaar bewaard. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacystatement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websitepagina van uw behandelaar. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend psycholoog.

Het is gebruikelijk dat de huisarts informatie krijgt over uw behandeling of de behandeling van uw kind. Uw huisarts is vaak verwijzer en heeft een belangrijke rol rondom uw gezondheid. Wij vragen u dan ook om toestemming om informatie aan uw huisarts te verstrekken. Bij de start en de afrondingen van de behandeling en bij langerdurende behandelingen tussentijds wordt u huisarts kort geïnformeerd. U krijgt de brief ter inzagen en na uw akkoord wordt deze naar uw huisarts verzonden.

 Informatie aan derden (huisarts, scholen, bedrijfsarts etc.) mogen wij uitsluitend verstrekken na uw uitdrukkelijke mondelinge en/of schriftelijke toestemming.

De kosten van uw behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of bij de gemeente waarin uw kind woonachtig is.
In het kader van 
de zorgverzekeringswet worden (voor personen van 18 jaar en ouder) wettelijk verplichte, geanonimiseerde, gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem) van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Versturen van privacygevoelige informatie via de mail

Privacy gevoelige informatie willen we zorgvuldig verzenden. Binnen onze praktijk gebruiken wij daarom ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste beveiliging wordt verstuurd en dat niemand anders dan de geadresseerde de inhoud van de e-mail kan lezen.

Hoe opent u een bericht dat via ZIVVER is verstuurd?

Hebt u een e-mail ontvangen van onze praktijk via ZIVVER? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst “Klik voor bericht” te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de webpagina van ZIVVER. Vervolgens opent een pagina met de tekst Open bericht en kunt u op de blauwe link “SMS sturen” klikken. U ontvangt vervolgens een SMS bericht op uw telefoon met een cijfercode. Na invoeren van deze code kunt u het beveiligde bericht openen door op de blauwe link “ontgrendel” te klikken.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd?

U leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina die lijkt op een mailprogramma. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat rechtstreeks vanuit die pagina. Onder het ontvangen bericht kunt u gelijk een bericht typen om te reageren. U verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Ook dat bericht wordt dan beveiligd verzonden. U kunt bijlages meesturen met dit bericht.

Wilt u een bericht met privacygevoelige informatie aan een van de psychologen versturen?

Wanneer u privacygevoelige informatie aan één van de psychologen wilt versturen kunt u dit doen door de knop op de pagina “aanmelden en contact” te gebruiken waarop staat “start veilig bericht”.

Als u op deze link klikt, opent er een pagina in de ZIVVER webapp. Op deze pagina laat u uw naam en e-mailadres achter. U ontvangt een notificatiebericht in uw mailbox. Via de link in het notificatiebericht opent u een veilig bericht. U kunt nu een bericht typen, een bijlage toevoegen en het veilig verzenden.