Bijgewerkt d.d. 28-06-2024
Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, nodigen wij u zo snel mogelijk uit voor een eerste gesprek. Dit gesprek heet de intake en is bedoeld om kennis te maken en om uw problemen en klachten goed in kaart te brengen. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd, helaas zijn wachttijden niet altijd te voorkomen.

Wachttijd tot het intakegesprek
Kinderen en Jeugd (BGGZ) Intake: 35 weken
Behandeling: is aansluitend
Volwassenen en ouderen (BGGZ en SGGZ) Met ingang van 2 februari 2024 is er voor zowel de BGGZ als de SGGZ volwassenen een patiëntenstop. Dat betekent dat wij vanaf 2 februari geen nieuwe verwijsbrieven in behandeling nemen. Verwijzingen met 1 februari als uiterste datum zullen wij nog wel in behandeling nemen. Let op: als u een geldige verwijsbrief heeft gedateerd op 1 februari 2024 of eerder, dient u zelf contact op te nemen met de praktijk om u aan te melden.

De verzekeraars CZ, VGZ en Menzis hebben ons voor de behandeling van volwassen en ouderen beperkte budgetten toegekend. Hierdoor zijn we genoodzaakt bij aanmelding te bekijken of er voldoende budgettaire ruimte is voor een behandeling binnen onze praktijk. Indien noodzakelijk, kunt u met uw zorgverzekeraar overleggen wat de verdere mogelijkheden voor behandeling zijn binnen de regio.