Ons streven is multidisciplinaire samenwerking. Voor tussentijds overleg, spoedmeldingen of vragen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar of de gemeente is het noodzakelijk dat de cliënt bij aanmelding een verwijsbrief heeft van de huisarts, een medisch specialist of (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar) het Wijkteam.
Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft, wordt de verwijzer geïnformeerd omtrent start en afronding van de behandeling.