Joanne Meyers (1965) heeft na de opleiding tot leerkracht basisonderwijs haar studie Orthopedagogiek gevolgd aan de Rijksuniversiteit te Leiden en is afgestudeerd in 1993. Daarna heeft zij een opleidingstraject gevolgd tot GZ-psycholoog. Ze is werkzaam geweest in het regulier onderwijs en in het onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen als leerkracht, daarnaast is zij in het onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen werkzaam geweest als kinder- en jeugdpsycholoog, Hier heeft zij onder andere een project opgezet en begeleid waarin kinderen die van school werden verwijderd, werden opgevangen en begeleid naar een passende vorm van onderwijs. Mevrouw Meyers heeft in het verleden in instellingen voor kinderen met psychiatrische problematiek (met en zonder verstandelijke beperking) gewerkt en werkt daarnaast sinds 1999 in een eerstelijnspraktijk.

Joanne Meyers is mede-oprichter van ZP-Jeugd Holland Rijnland, de vereniging voor vrijgevestigde kinder- en jeugd-GGZ  behandelaren in de regio Holland Rijnland. Zij was bestuurslid en voorzitter van ZP-Jeugd. Daarnaast heeft zij zitting in verschillende werkgroepen in de regio gericht op het verbeteren van de afstemming tussen de verschillende zorgvormen en ketenpartners. Joanne is lid van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) en is binnen de LvvP lid van de werkgroep Kinderen en Jeugd.

Registraties

GZ-psycholoog (BIG nummer 29063369825)

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Lidmaatschap beroepsvereniging

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen (NVO), de Landelijke vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), de Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten, de Vereniging EMDR Nederland,

KvK nummer: 27360427

AGB-code praktijk::94055400

AGB code persoonlijk:94005510

Joanne biedt zorg aan in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) zowel voor kinderen en jeugd als jongvolwassenen. Joanne heeft een contract met de gemeentes die vallen onder Holland Rijnland. Daarnaast heeft zij contracten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, ASR, Eno ziektekostenverzekeraar, Z&Z, Caresq, Aevitae, Unive, VGZ, IZA, UMC en IZZ.

Bekijk het kwaliteitsstatuut van Joanne.

Bekijk het privacystatement van Joanne.

Kind of jongere aanmelden?