Corona informatie:

We vragen elke bezoeker om het advies van de RIVM op te volgen en de algemene regels te hanteren:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen

Wij verzoeken u voordat u een afspraak heeft na te gaan of er signalen zijn van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf in dat geval thuis en neem telefonisch contact op. Voor de actuele aanwijzingen verwijzen wij naar de website van het RIVM. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351 of kijk op de website van het rivm.

Psychologenpraktijk Via Maris

Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ en Kinderen & Jeugd

Psychologenpraktijk Via Maris is een (kosten) maatschap van twee kleinschalige psychologenpraktijken die psychologische ondersteuning en behandeling bieden aan volwassenen, kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Wanneer u of uw kind problemen ervaart en u er met behulp van uw directe omgeving niet uit komt, kan professionele hulp nodig zijn. Het uitgangspunt van de praktijk is hulpverlening met aandacht en zorgvuldigheid.

Handelsroute Via MarisVia Maris is een Latijnse benaming en betekent ‘de weg van de zee‘. Het is de moderne naam voor een oude verbinding van de kust met de handelssteden, daterend uit het begin van de Bronstijd. De naam wordt onder andere genoemd in de Openbaring van Johannes en in het evangelie van Mattheus. (hoofdstuk 4, vers 15).

Behandelaars

Joanne Meyers
GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP,
Orthopedagoog NVO
06-15450284, 071 – 407 26 34
j.meyers@viamaris.nl
Meer informatie

Petra Bouwmans
GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut
06-55124495, 071 – 401 00 70
p.bouwmans@viamaris.nl
Meer informatie

Anne van Giezen
Psycholoog NIP, GZ-psycholoog
06-28975087, 071 – 401 00 70
a.vangiezen@viamaris.nl
Meer informatie

Vivianne Hoogerdijk
(neuro) Psycholoog, GZ-psycholoog
071 – 401 00 70
v.hoogerdijk@viamaris.nl
Meer informatie

Nathalie Heijkoop 
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
071 – 401 00 70
n.heijkoop@viamaris.nl
Meer informatie