Tijdens vakanties of ziekte wordt er indien nodig door een van de collega’s in de praktijk
waargenomen.

Het telefoonnummer van de waarnemend collega kunt u vinden op de
voicemail van uw behandelaar. U kunt contact opnemen met deze waarnemend collega
voor vragen die niet kunnen wachten tot uw eigen behandelaar weer terug is.
Als u spoedeisende zorg nodig heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de
praktijk. Buiten kantooruren kunt u de huisartsenpost inschakelen. Zij zullen wanneer
noodzakelijk contact opnemen met de crisisdienst van Rivierduinen.